Licencja pilota samolotowego LAPL(A) turystycznego 

LAPL(A) to nowość, jest to rodzaj licencji pilota samolotowego która  jest zgodna w oparciu o przepisy Part.FCL.110 EASA, która uprawnia posiadacza do wykonywania lotów niekomercyjnych na samolotach jednosilnikowych tłokowych o maksymalnej masie startowej nie przekraczającej 2000 kg. 

Samolot;

Cessna 150M, Piper 28-161 Warior, Cessna 172 

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Teoria: 

80 godzin szkolenia teoretycznego w trybie E-lerning  do licencji ( LAPL(A) 

Tematy: zgodnie z FCL.120 LAPL 

 • Prawo lotnicze oraz procedury kontroli ruchu lotniczego
 • Łączność lotnicza
 • Meteorologia
 • Człowiek – możliwości i ograniczenia
 • Zasady lotu
 • Ogólna wiedza o samolocie – płatowiec
 • Ogólna wiedza o samolocie – napędy, instalacje, przyrządy
 • Nawigacja
 • Procedury operacyjne
 • Planowanie i wykonanie lotu
 • Ogólne bezpieczeństwo lotów

Egzamin Teoretyczny odbędzie się w ULC w Warszawie.

Praktyka: 

Twoje praktyczne szkolenie lotnicze obejmuje co najmniej 30 godzin,w tym 15 godzin z instruktorem i 6 godzin w locie samodzielnym pod nadzorem. Podczas fazy samodzielnego lotu będziesz na trasie przelotów przez 3 godziny w tym 1 lot 150km na obce lotnisko z pełnym zatrzymaniem.

Czas trwania:

W przybliżeniu całość trwa 5 miesięcy. Natomiast szkolenie praktyczne 4 Tygodnie w zależności od dyspozycji czasowej kandydata.( ustalenia terminów są indywidualne).oraz warunkó pogodowych.
Samoloty:  Cessna 150, Cessna 172,

Wymagania wstępne: 

 • minimalny wiek w chwili rozpoczęcia szkolenia to 16 lat lub zgodę Opiekunów potwierdzoną Notarialnie
 • minimalny wiek w chwili ubiegania się o wydanie licencji to 17 lat
 • wymagane orzeczenie lotniczo-lekarskie Part-MED klasy minimum do LAPL(A)

Licencja LAPL(A) i zakres uprawnień:

 • posiadacza licencji LAPL(A) uprawnia się do wykonywania lotów niezarobkowych według przepisów VFR dzień na samolocie jednosilnikowym tłokowym, którego ilość miejsc jest nie większa niż 4, i MTOW nie przekracza 2000 kg
 • samolot musi spełniać wymagania EASA , CAMO i być zarejestrowany w UE
 • pilot może wykonywać loty międzynarodowe, ale tylko w przestrzeni państw UE, oraz pod warunkiem, że posiada wpis do licencji potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie operacyjnym co najmniej (ICAO 4)
 • pilotowi z licencją LAPL(A) wolno przewozić nieodpłatnie pasażerów dopiero wtedy, gdy wykona samodzielnie minimum 10 godzin lotów jako dowódca statku powietrznego od momentu uzyskania licencji LAPL(A)
 • w celu uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów nocnych VFR wymagane jest wpierw ukończenie minimum 5 godzin szkolenia teoretycznego według programu szkolenia do uprawnień NVFR oraz minimum 5 godzin szkolenia praktycznego (zalecane 10 godzin) według programu VFR noc.

Pilot z licencją LAPL(A) może ubiegać się o wydanie licencji PPL(A),

Wymagania;

 • -  po uzyskaniu licencji LAPL(A) w ośrodku szkolenia należy wykonać 10 godzin w lotach samodzielnych 
 • -  5 godzin lotu z instruktorem w zatwierdzonej organizacji szkolenia lotniczego, w tym 1 lot nawigacyjny
 •      pod nadzorem z dwoma lądowaniami na obcych lotniskach, w tym 1 h lotu w zasłoniętej kabinie

Ważność licencji:

Aby móc latać samolotami jednosilnikowymi jest niezbędnie ważne uprawnienie SEPL (przedłużanie co dwa lata)
Podane informacje są poprawne, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, jednak wszystkie informacje dostarczone są bez gwarancji. Z zastrzeżeniem zmian oraz zmian cenowych w naszym ośrodku szkolenia ATO Fly Service.

Zapisz się już dziś !

LAPL(A) na skróty

 

szkolenie teoretyczne i praktyczne przystąpienie w każdym momencie

Tematy: zgodnie z FCL.120 LAPL 

 • Prawo lotnicze oraz procedury kontroli ruchu lotniczego
 • Łączność lotnicza
 • Meteorologia
 • Człowiek – możliwości i ograniczenia
 • Zasady lotu
 • Ogólna wiedza o samolocie 
 • Nawigacja
 • Procedury operacyjne
 • Planowanie i wykonanie lotu
 • Ogólne bezpieczeństwo lotów

Praktyka

minimum 30 godzin lotu w tym minimum 6 godzin Solo

Egzaminy

Teoretyczny i praktyczny

Koszty

Oferta indywidualnie dostosowana.

Zapisz się już dziś !

Tel. +48 696590737