Symulator Cirrus SR 22

Symulator Cirrus SR 22 z awioniką Garmin 1000 jest Profesjonalnym symulatorem FTPN II certyfikowany. Umożliwia realne treningiz Caps oraz obsługi awioniki cyfrowej.