Symulator BTD

BATD Touch Trainer by ATO Fly Service jedyny w Polsce, pozwoli realnie skrócić czas i koszty szkolenia. Lataj bezpiecznie.

Zapraszamy na lot zapoznawczy!

BATD Fly Service

BATD TOUCH TRAINER jest doskonałym realnym symulatorem nauki awioniki cyfrowej!

Basic Aviation Training Device.

BATD TOUCH TRAINER jest doskonałym realnym narzędziem pracy na które nie jeden Pilot czy Instruktor już od dawna oczekiwał. Pozwoli w pełni przygotować się na przejście z awioniki Analogowej na Cyfrową.

Możliwe szkolenia;

- zapoznanie się z Instrumentami Analogowymi w kokpicie

- testowanie działanie instrumentów pokładowych

- łatwiejsze przygotowanie do lotów w zasłonietej kabinie

- łatwiejsza  nauka zasady działania radionawigacji ( przechwytywania Radiali VOR, NDB)

- łatwiej zrozumieć budowanie procedur Holdingowych  i realny trening ich wykonywania

- Avionika Garmin 1000, Garmin 530, Garmin 430, Garmin 500, Garmin 900.

- dużą część szkolenia-treningu w przygotowaniu przed i podczas trwania szkolenia do IR (Instrument Rating)

- szkolenie (Transition Treaning) na samolot typu Cirrus SR 20 lub Cirrus SR 22, gdzie dla lotów VFR minimum 6 godzin wymagalne a do IFR 8 godzin.

  Dużą część tych godzin możesz spędzić na symulatorze TOUCH TRAINER™.